STRATEGIE DE PROMOVARE A EGALITĂȚII RASIALE ȘI COMBATEREA RASISMULUI

 

Scopul strategiei este stabilirea unor linii directoare de acțiune în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și dezvoltarea unei politici care promovează egalitatea de șanse reciprocă  și fair play.

Obiectivele:

a)     Să consolideze cooperarea cu spectatorii și mass –media în vederea măririi impactului asupra tuturor participanților la jocuri, antrenamente și/sau alte activități ale Clubului;

b)    Creșterea permanentă a gradului de cunoaștere cu privire la fenomenul discriminării și a rasismului;

c)     Asigurarea egalității în acces, participare și rezultate în ceea ce reprezintă fotbalul în general;

d)    Întărirea eforturilor de prevenire și de aplicare a unui grad de toleranță zero față de manifestările discriminatorii.

Măsuri întreprinse de Club:

 1. Afișarea de bannere cu inscripții precum:
 • NU RASISMULUI
 • FAIR PLAY
 • RESPECT PENTRU DIVERSITATE

Bannere afișate la toate competițiile organizate de Club.

 1. Promovarea prin programele de meci a unor mesaje de încurajare pentru egalitate rasială și combaterea discriminării;
 2. Afișarea de postere și afișe cu texte din legislația internă și internațională cu privire la  rasism și egalitate rasială.

 

ANTIRASISM

 

 • PREVEDERI ANTIRASISM ÎN REGULAMENTELE, POLITICILE, GHIDURILE ȘI COMUNICAREA FRF;
 • PLANURI DE PREVENȚIE ȘI EDUCAȚIE, CU FOCUS PE COPII ȘI TINERI;

 

 • ACȚIUNE COLABORATIVĂ ÎN IDENTIFICAREA, INVESTIGAREA ȘI SANCȚIONAREA RASISMULUI ÎN FOTBAL;
 • SISTEME TRANSPARENTE  DE RAPORTARE ȘI ACCES LA MĂSURILE DE ÎNDREPTARE.

 

ANTIRASISM

Prevenirea și combaterea oricăror forme de discriminare rasială în mediul fotbalistic, de la nivelul de bază până la înaltă performanță.

ACTIVARE

Prin Strategia Antidiscriminare din anul 2021, AS FC U CLUJ  a pus bazele acțiunii în prevenirea și combaterea oricăror forme de discriminare în fotbal și în jurul acestuia, construind totodată Alianța Antidiscriminare, împreună cu reprezentanții galeriei, luând decizia de a angaja doi reprezentanți ai suporterilor în cadrul Clubului.

Pe viitor, instrumentele interne de sesizare și sancționare a manifestărilor rasiste vor fi întărite și dezvoltate și se vor elabora proceduri de prevenție și management al situațiilor în conformitate cu cele mai recente standarde ale FRF.

INIȚIATIVE ÎN CURS

 • Programe educaționale pentru antrenori, jucatori ,parinti,etc.;
 • Sancționarea manifestărilor discriminatorii;
 • Dezvoltarea platformei de parteneriate antidiscriminare cu organizații naționale.